Trụ sở 168 Kim Giang - 0943.999.288

Mẫu hợp đồng chuyển nhà trọn gói

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–oOo——–

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số:…/2016/HĐDV

Căn cứ bộ luật dân sự số 33/2005/QH 11Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2010 tại kỳ họp 7 Quốc Hội khoá XI

Căn cứ vào luật thương mại số 36/2005/QH của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 tại kỳ họp thứ 7 Quốc Hội khoá XI

Căn cứ vào nhu cầuvà khả năng của hai bên

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2014. , hai bên chúng tôi gồm:

BÊN A: …………………………………………………………………………..

Địa chỉ : …………………………………………………………………

Điện thoại : ………………………………………………………………….

Đại diện : …………………………………………………………………..

BÊN B : Công Ty CP Dịch Vụ Và Thương Mại Hồng Phúc

Địa chỉ : 168 kim giang – Hà Nội

Đại diện : Ông Nguyễn Thanh Tuấn  Chức vụ : Giám đốc

Điện thoại :

Sau khi bàn bạc và thảo luận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển đồ trọn gói với các điều khoản như sau:

ĐIỀU I: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1.Bên A giao bên B nhận thực hiện các công việc sau: tháo gỡ, đóng gói, bao bọc đồ, tài sản và vật dụng trong văn phòng ( nhà ở ) của Bên A (Được liệt kê trong danh mục vận chuyển kèm theo hợp đồng này )

2. Sau khi vận chuyển đến nơi theo yêu cầu của Bên B lắp đặt theo đúng thiết kế của bên A trong phạm vi năng lực của bên B.

ĐIỀU II: THƠI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN:

1. Thời gian thực hiện vận chuyển:

– Bên B thực hiện tháo dỡ và đóng gói đồ vào …….h ngày….. tháng….. năm 201…

( Nếu có thay đổi về thời gian Bên A sẽ thông báo cho Bên B trước 3 ngày )

2. Nơi và địa điểm vận chuyển

– Từ địa chỉ: …………………………………………………………………

– Đến địa chỉ: ……………………………………………………………….

3. Các hạng mục công việc:

– Tháo dỡ, đóng gói, vận chuyển đến địa chỉ trên theo điều phối cụ thể của bên A.

ĐIỀU III: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Trách nhiệm của bên A

– Thanh toán đầy đủ cho Bên B theo Theo điều 4 của hợp đồng này.

– Tạo điều kiện làm việc với ban quản lý các toà nhà để bên B làm việc thuận lợi.

2. Trách nhiệm Bên B

– Từ khâu vận chuyển đến khâu đóng gói, lắp đặt tại địa điểm mới theo đúng nhu cầu của bên A.

– Bên B có trách nhiệm làm đúng theo với giá trị hợp đồng và thời gian vân chuyển theo thoả thuận

– Thực hiện đúng nội dung các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo các vận dụng trong văn phòng vận chuyển được bảo hành chất lượng và số lượng khi di dời.

– Trong trường hợp bị mất mát, đổ vỡ bên B sẽ phải bồi thường cho ben A với giá trị đồ vật theo giá trị thị trường tại thời điểm đó.

ĐIỀU IV: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.Giá trị hợp đồng là …………………. (Chưa bao gồm 10% thuế VAT) ( Viết bằng …………………………………………………..)

2.Phương thức thanh toán

– Ngay sau khi hai bên thống nhất khối lượng công việc, giá cả và ký hợp đồngbên A phải đặt trước cho bên B số tiền là 50% giá trị hợp đồng. Số tiền đặt trước là ………………………………………………( Bằng chữ..:…………………………………………………………………………….)

– Các công việc sau khi đã thực hiện xong, Bên A tiến hành nghiệm thu kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu và nhận đủ biên bản nghiệp thu, thanh lý hợp đồng, hoá đơn VAT , thì Bên A phải thanh toán số tiền còn lại cho Bên B hết 100% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU V : ĐIỀU KHOẢN PHẠT

1.Bên B ngay sau ký hợp đồng nếu vi phạm bất cứ lý do gì không thực hiện công việc thì phải hoàn trả lại số tiền đã đặt cọc của Bên A đồng thời bên B bị phạt vi phạm hợp đồng bằng số tiền bên A đã đặt cọc cho bên B.

2.Bên A sau khi ký hợp đồng đã giao tiền đặt cọc trong thời hạn 10 ngày mà không thực hiện công việc thì số tiền đặt cọc bên B được sở hữu mà không phải trả lại.

ĐIỀU VI: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

1.Trường hợp có phát sinh trang chấp hợp đồng hai bên sẽ bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác.Trong trường hợp không tự giải quyết được hai bên sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền. Quyết định của toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành.

2.Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự hết hiệu lực khi các điều khoản của hợp đồng đã được thực hiện xong và không có khiếu nại của bên nào.

– Hợp đồng được làm thành 02 bản bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Chia sẻ :

Công Ty Vận Tải Hồng Phúc

Tổng đài trung tâm 0943.999.288
Số 168 kim Giang
Số 77 Cầu Giấy, Hà Nội.
690 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

:

0943.999.288